Oldřich Klimecký

Český podnikatel, výzkumný pracovník a manažer, někdejší generální ředitel Mostecké uhelné společnosti.

Narozen 16. února 1940.

Oldřich Klimecký se po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě většinu svého života zabýval technickým výzkumem v oblasti těžby hnědého uhlí v tehdejším Československu. Na VŠB v Ostravě získal také vědecký titul CSc. Po listopadové revoluci 1989 se stal ředitelem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě.

Když v roce 1995 řešilo Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi těžkou situaci v Mostecké uhelné společnosti, hledalo nového generálního ředitele MUS. Ve výběrovém řízení tehdy zvítězil Oldřich Klimecký, který dostal za úkol provést co nejrychleji dramatickou restrukturalizaci MUS, aby se pro budoucí českou energetiku stabilizovala těžba na perspektivních lokalitách a na ostatních lokalitách se měla těžba co nejdříve ukončit.

Oldřich Klimecký po dohodě se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Fondu národního majetku, regionu a velkých akcionářů, kteří byli členy představenstva MUS, zahájil zásadní změny řízení celé společnosti a její přechod na tržní ekonomiku. Ve spolupráci s novým vedením MUS vytvořil nová pravidla ekonomického a obchodního chování MUS a podařilo se mu během několika let MUS stabilizovat a zabezpečit její dlouhodobou perspektivu.

Oldřich Klimecký se dlouhodobě zajímal také o rozvoj celého mosteckého regionu a podporoval rozvoj tamějších obcí, kterým MUS pod jeho vedením poskytla podporu v hodnotě desítek milionů korun. Významně se angažoval také na vybudování Hipodromu, který vznikl na bývalých těžebních výsypkách. Projekt Hipodromu v Mostě, který je součástí rekultivačního parku Velebudice, patří stále mezi nejvýznamnější projekty české rekultivační školy.

Oldřich Klimecký se také dlouhodobě angažoval v politickém dění na Mostecku. Od roku 1994 byl členem zastupitelstva města Most za ODS. Oldřich Klimecký žije v Mostě stále, nyní již jako důchodce a v současnosti je mimo jakékoliv podnikatelské či politické aktivity.

V říjnu roku 2013 byl švýcarským soudem první instance v Bellinzoně nepravomocně odsouzen na 37 měsíců do vězení za podvod a praní špinavých peněz při nákupu minoritního balíku akcií MUS od české vlády společností Appian v roce 1999. Soudního líčení se vzhledem ke svému vysokému věku a špatnému zdravotnímu stavu ani jednou nezúčastnil, vždy využil možnosti nechat se zastupovat právním zástupcem. Vzhledem k tomu, že mu byl v České republice v důsledku trestního řízení obstaven veškerý majetek a dokonce i část starobního důchodu, musel být zastupován advokátem přiděleným mu ex-offo. Oldřich Klimecký po nekonečných 15 letech vyšetřování své osoby zcela rezignoval na spravedlnost, žije uzavřený život, ke kauze se nevyjadřuje a s médii nekomunikuje.

©2014