Jiří Diviš v La Télé Fribourg: Důkazy svědčící v náš prospěch soud ignoroval

Rozhovory
Video
La Télé
16. července 2014

(Překlad z francouzštiny)

Je to nesmírně složitý případ, který přesahuje z Česka až do Švýcarska. V roce 2013 bylo Federálním trestním soudem v Bellinzoně odsouzeno pět Čechů a jeden Belgičan k trestům k odnětí svobody. Důvodem je to, že měli v devadesátých letech využít privatizace největšího uhelného dolu v České republice, aby se podvodně obohatili.

Jeden z nich, Jiří Diviš, žije od roku 1979 ve Fribourgu. Byl mu vyměřen trest 46 měsíců odnětí svobody nepodmíněně. Prostřednictvím naší televizní stanice nyní vypovídá o tom, jaký má toto odsouzení dopad na jeho život.

JD: Když jsem se dověděl, jaký je rozsudek, byl jsem nesmírně šokován a frustrován. Nechápal jsem, jak může soud vynést takovéto tresty. Když jsme pak obdrželi písemné odůvodnění, uvědomil jsem si, že vůbec nebyly vzaty v potaz důkazy, které svědčily v náš prospěch, a že soud vycházel téměř výlučně z podkladů, které předložila federální prokuratura.

Z čeho jste byl konkrétně obžalován?

Byl jsem shledán vinným z podvodu a z praní špinavých peněz.

My jsme jen skromná místní televizní stanice, zatímco tento případ výrazně přesahuje hranice celé naší země. Jaký jste měl důvod pro to, abyste se obrátil zrovna na nás? Jde Vám o možnost očistit svoji tvář?

Víte, nejprve Vám chci poděkovat za to, že jste mi umožnili zde vystoupit. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych o svém případu promluvil právě před fribourgskou veřejností. V hloubi duše se totiž cítím jako někdo, kdo pochází z Fribourgu. Žiji zde již 35 let, hrál jsem zde basketbal za Olympic Fribourg, Beauregard, Marly, vystudoval jsem zde, má manželka pochází z místního kantonu a má rodina zde má vazby. Proto bych rád poskytnul své stanovisko a vysvětlil, jaké jsou mé pocity ve vztahu k tomuto případu, především zde, ve Fribourgu.

Vy jste se proti rozsudku, kterým jste byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, odvolal. Obáváte se, že se nakonec ocitnete za mřížemi?

Pokud jde o fungování švýcarské justice a zejména o fungování Federálního soudu, stále chovám určitou naději. Doufám, že v rámci odvolání dosáhneme úplného zrušení trestu, a potom také zproštění viny, protože jsem skutečně nevinný, nedopustil jsem se žádného ze všech těch zločinů, které jsou mi vytýkány.

Škodí tento případ Vašemu podnikání?

Lze říci, že od zahájení vyšetřování je pro mě téměř nemožné pokračovat v podnikání, nebo zahájit nové podnikatelské aktivity. Všechna ta mediatizace i skutečnost, že jsem se ocitl v různých databázích po celém světě, mi neumožňuje si ani otevřít bankovní účet.

Tato záležitost už trvá několik let a hrozí, že ještě několik let trvat bude. Vidíte už světlo v tunelu?

Vidím ho, vidím ho sice dost vzdálené, ale přesto chovám určitou naději, že do tří let budeme mít v rukou pravomocné rozhodnutí. Inu, tři roky, to je ve vztahu k délce vyšetřování relativně krátká doba. Celá ta záležitost trvá ve Švýcarsku už od roku 2007, takže doufám, že to vydržím.

Přehrajte si video na stránkách La TÉLÉ zde.

©2014