Druhé vyšetřování: Odloženo 2001

Další prověřování okolností okolo privatizace MUS se odehrálo již po dvou letech od posledního odložení a skončilo se stejným závěrem. Podnět byl podaný Komisí pro cenné papíry dne 20. září 1999 a adresovaný ministrovi Jaroslavu Baštovi. Bylo vysloveno podezření, ze zahraniční společnost Appian Group mohla být zneužita za účelem zastření skutečného investora při nákupu akcií Mostecké uhelné společnosti.

V úvodu policejní orgán odkazuje na přecházející usnesení z roku 1999 kdy se ani po rozsáhlém prověřování nepodařilo prokázat podezření ze spáchání trestného činu. Spisový materiál vedený na Úřadu vyšetřování pro ČR obsahoval i již zmíněný podnět podaný Komisí pro cenné papíry adresovaný ministrovi vlády J. Baštovi pro podezření na několik možných - blíže nespecifikovaných - porušení zákona, počínaje údajným neoprávněným použitím úvěru a konče tzv. nepřátelským převzetím MUS společností Appian Group.

Na prověřování se podílely snad všechny možné instituce u nás – Národní ústředna Interpolu, Služba policie pro odhalování korupce a závazné hospodářské trestné činnosti, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, Komise pro cenné papíry i Středisko cenných papírů.

Provedeným šetřením na Středisku cenných papírů vyšetřovatel zjistil, že společnost Appian Group nemá veden v České republice majetkový účet a na českém kapitálovém trhu nevystupuje, protože nákup ani prodej akcií MUS neprovádí a ani je nevlastní. Vyšetřovatel dále zjistil, že aktivity v České republice ve prospěch společnosti Appian Group vyvíjela společnost Synergo Suisse, kterou vlastní 100% společnost Investenergy SA.

Investovat v Evropě do Mostecké uhelné společnosti se Appian Group rozhodla na základě rozboru vlastních analytiků, kteří porovnali společnosti MUS a Severočeské doly a zjistili, že akcie MUS jsou levnější a zároveň ambice získat majoritní podíl v této společnosti má reálnější základ. To v podstatě vyvrací tvrzení, že manažerům MUS šlo od počátku pouze o ovládnutí firmy. Ve skutečnosti šlo o racionální volbu a zvítězila ekonomicky výhodnější varianta.

Je podivné, že v usnesení o zahájení trestního stíhání z roku 2012, kdy mimochodem De Groote vůbec nebyl obviněn, vyšetřovatel zcela a zřejmě záměrně tuto jeho výpověď opominul, protože nabourávala jeho verzi o předem naplánovaném podvodu. Prakticky stejné informace, které potvrzovaly výpověď De Groota o daleko širším portfoliu zájmu společnosti Appian Group získala v roce 2001 policie od BIS i od Komise pro cenné papíry. Ve zprávě BIS je navíc podtrženo, že MUS vykázala ke dni 5. 8. 2000 zisk 250 mil. Kč, což pro změnu nepodporuje často omílané tvrzení, že manažeři společnost MUS vytunelovali. Stejnou verzi, tedy o nejvýhodnější investici do MUS, potvrdil i tehdejší předseda představenstva společnosti SYNERGO SUISSE Ing. Kaucký. Ten prohlásil, že společnost na základě pokynu Investenergy SA prověřovala nejprve možnost získání strategického podílu v hnědouhelných společnostech, a to Sokolovské uhelné společnosti, Severočeských dolech a MUS. Teprve na základě tohoto rozboru bylo rozhodnuto o investici do akcií MUS. Nákup akcií probíhal již zcela známým a prověřeným způsobem od vlastníků. Společnost Investenergy SA veřejně prohlásila, že nákup akcií MUS je prováděn pro zahraniční investiční společnost Appian Group, která v té době byla prezentována jak v Mostě, tak v Praze. Ostatně i tehdejší vyšetřovatel ve svém usnesení konstatuje, že nákup byl prováděn zcela legálně, a to i s odkazem na dřívější šetření a s odkazem na obsáhlý spisový materiál vedený na Úřadu vyšetřování pro ČR. „Nepodařilo se zjistit, že by činností uvedených společností došlo k poškození jakéhokoliv subjektu v České republice,“ uzavírá vyšetřovatel.

©2014