První vyšetřování: Odloženo 1999

První policejní šetření v rámci kauzy MUS probíhalo v letech 1998 – 99 na základě trestního oznámení podaného 30. března 1998 Fondem národního majetku a později několika dalšími subjekty. Podání se týkala trestných činů porušení závazných pravidel hospodářského styku, zneužívání informací v obchodním styku, zneužívání pravomoci veřejného činitele, maření úkonů veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Z informací, které měl FNM údajně k dispozici, vyplynulo podezření, že management MUS zadává či realizuje svoje investice prostřednictvím společností, kde členy orgánů těchto společností jsou i představitelé představenstva MUS, čímž mělo docházet k přelévání finančních prostředků do těchto společností. Tyto prostředky pak měly být dále využívány k získání kontroly nad samotnou MUS. 1. listopadu 1999 vyšetřovatel všechna trestní oznámení odložil, protože neměl podezření na spáchání trestného činu.

V průběhu vyšetřování si policie opatřila velké množství listin od Mostecké uhelné společnosti, od firem, přes které se měly prostředky přelévat, jakož i od dalších subjektů včetně státní správy. Rovněž byly vyslechnuty všechny relevantní osoby, a to včetně zástupců FNM. Šetření bylo velmi široké, zabývalo se např. i ekonomickou situací MUS, která byla ovlivněna poklesem cen hnědého uhlí, a snahou najít nová perspektivnější odvětví.

Policii se v průběhu šetření podařilo vyvrátit tvrzení, že Antonín Koláček byl v době, kdy se uzavírala smlouva, která měla zabezpečit vyvádění prostředků z MUS do Newton Financial Management Group, v představenstvu jak společnosti Newton, tak společnosti MUS. Důležitá je také informace, že MUS ani její představenstvo nebo jeho jednotliví členové nedali nikdy pokyn, aby z prostředků MUS poskytnutých Newton Financial Management Group byly nakupovány akcie MUS. Vyšetřovatel rovněž konstatoval, že společnost Appian Group měla k 31. 12. 1998 podíl na základním jmění MUS ve výši 49, 98 %.

V usnesení, které policejní orgán vydal dne 1. 11. 1999, bylo konstatováno, že hospodaření MUS bylo v letech 1997 – 1999 zkoumáno společností Deloitte a Touche, přičemž zmíněná auditorská firma nezjistila žádná pochybení. To konstatovala ostatně i valná hromada, která se konala 28. 8. 1998, jakož i další valná hromada, která se konala o rok později. Paradoxní je, že na valné hromadě (v srpnu 1998) byl přítomen i zástupce FNM, tedy instituce, která krátce před tím podávala trestní oznámení.

Vyšetřovatel se také velmi zevrubně zabýval právní analýzou jednotlivých trestných činů. Nejzajímavější může být analýza paragrafu zneužití informací v obchodním styku, neboť právě z tohoto trestného činu byli manažeři a bývalí akcionáři MUS obviněni v roce 2012. Vyšetřovatel se zde vyrovnal jak s otázkou ceny akcií, tak s otázkou, do jaké míry by měl stát prostředky trestního řízení ovlivňovat vnitřní dění akciové společnosti. Právě zde je úhelný kámen celého trestního řízení, které se nyní vede. Stát by totiž podle vyšetřovatele neměl vystupovat jako arbitr v obchodních vztazích, což v jiných věcech potvrdil také Ústavní soud České republiky.

©2014