Byla Mostecká uhelná společnost vytunelována?

FAQ 1

Je třeba odmítnout, že by obvinění v kauze Mostecké uhelné společnosti tuto společnost jakýmkoliv způsobem tunelovali.

MUS jimi byla naopak úspěšně restrukturalizována, je dodnes fungující společností a na rozdíl od mnoha jiných původně státních podniků, po jejichž transformaci zůstaly ČR jen obrovské dluhy a nezaměstnanost, dodnes odvádí do státního rozpočtu nezanedbatelné částky na daních a jiných povinných platbách a je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

©2014