Sloužila nepřehledná struktura zahraničních společností k vyvedení a legalizaci prostředků MUS?

FAQ 5

Předem je třeba opětovně odmítnout, že by z MUS byly nezákonně vyvedeny nějaké finanční prostředky.

Tyto byly naopak standardně investovány a i včetně výnosů o nich vždy bylo řádně účtováno. Hovořit proto o nějakém skrývání je pouhý účelový pokus očernit manažery, kteří se úspěšně snažili spravovat volné prostředky společnosti v co nejlepší prospěch akcionářů. Tvrzení o legalizaci prostředků (nebo o praní špinavých peněz) je naprosto absurdní. Legální prostředky nelze nijak víc „legalizovat“, ty lze pouze zcizit, což se v případě MUS samozřejmě nikdy nestalo.

Struktura společností, jež se dnes objevují ve švýcarské obžalobě či v českém obvinění, nebyla založena jednorázově, ale vznikala v průběhu cca 10 let aktivní činnosti.

Ve prospěch zakládání zahraničních společností v rámci daného investičního schéma hovořily především dvě základní skutečnosti. Na jedné straně šlo jednoznačně o důvody fiskální a daňové, na druhé straně pak bylo učinění těchto kroků nezbytné pro vytvoření kvalitních podmínek pro vstup zahraničního investora. Právě měnící se okolnosti při hledání vhodného zahraničního investora byly důvodem, proč bylo nutné tuto strukturu dále operativně upravovat a rozvíjet.

Nejedná se o nic jiného, než o profesionální postup manažerů při prosazování obchodních záměrů společnosti a erudované reakce správců majetku MUS na dynamický vývoj na kapitálovém trhu.

©2014