Zpronevěřili manažeři prostředky MUS pro nákup akcií?

FAQ 4

V Mostecké uhelné společnosti nebyly v souvislosti s nákupem akcií společnosti zpronevěřeny žádné prostředky a ta neutrpěla žádnou škodu, což lze doložit kompletním účetnictvím a řádnými každoročními audity.

V letech 97-98 v ČR vrcholila bankovní krize a došlo k sérii krachů velkých bank, v nichž řada významných podniků přišla o nemalé prostředky. Je tedy třeba zpětně konstatovat, že rozhodnutí MUS svěřit správu svých prostředků nikoliv bankovnímu domu, ale investiční společnosti Newton, bylo správné a vedlo k zásadnímu posílení ekonomické kondice a dalšímu rozvoji společnosti. Je třeba rovněž zdůraznit, že MUS tak jednala na základě vlastních špatných zkušeností, kdy kvůli krachu Union banky přišla o cca 100 milionů Kč.

Investiční společnost Newton byla standardním obchodníkem s cennými papíry. Spravovala prostředky mnoha různých klientů, tedy ne výhradně MUS, a v rámci svých aktivit obchodovala s akciemi velké řady společností.

©2014