Promarnila ČR příležitost přihlásit se o náhradu škody u soudu ve Švýcarsku?

FAQ 3

Česká republika nezmeškala příležitost přihlásit se jako poškozený subjekt do švýcarského trestního řízení.

Nepřihlášení se o náhradu škody zcela jasně vyplynulo ze závěrů policie a státních zastupitelství, které opakovaně kauzu otevíraly a odkládaly s tím, že trestný čin se nestal a škoda nevznikla (1999, 2001, 2008).

Jiným příběhem jsou však následky, které měla tato domnělá „pasivita“ orgánů ČR na domácí politickou scénu. Vyšetřování kolem MUS se stalo nástrojem politického boje, neboť mediální zkratka „nezájem o 12 miliard zablokovaných na švýcarských kontech“ má zcela devastující účinek na veřejné mínění o politicích v exekutivních funkcích. To je jediný stimul, proč je celá záležitost opakovaně otevírána a proč se neustále hledá zločin tam, kde se evidentně nestal.

©2014